ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ: ПОРІГ «СКЛАВ / НЕ СКЛАВ» – ІНТРИГА ВІД МІНІСТЕРСТВА

Починаючи з 2016 року, вступ до закладів вищої освіти на магістратуру з права здійснюється на основі єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Воно передбачає перевірку загальних правничих компетенцій, іноземних мов та знань з основних правничих дисциплін.
У процесі тестувань визначають мінімальний пороговий бал для кожного тесту, по суті “склав/не склав”.

Так мають “відсікати” абітурієнтів, які не продемонстрували мінімально достатнього рівня знань та (або) достатніх навичок логічного, критичного та аналітичного мислення.

Насправді, це одночасно і регулювання загальної кількості потенційних абітурієнтів, і встановлення “портрету” мінімально прийнятного пограничного кандидата на правничу магістратуру.

У 2016 році запровадили експеримент щодо вступу на магістратуру з права, до якого долучилися лише 9 закладів вищої освіти.
Порогові бали у 2016 році були мінімальними.
З блоку “Право” пороговий бал склав 19 з 70, з іноземної мови – 8 з 25, а з блоку загальної навчальної правничої компетенції пороговий бал взагалі не встановили.
Оскільки порогові бали встановили на рівнях, близьких до порогів сліпого вгадування, кількість осіб (“екстремально допустиме найменше значення успішності абітурієнтів”), які не подолали хоча б один поріг, склала всього кілька відсотків.
Склалась неоднозначна ситуація, коли магістрантами можуть бути ледь не всі охочі з 16 тисяч осіб.
***
У 2017 році ситуація стала дещо іншою, хоча кардинально поріг не змінився.
Порогові бали у 2017 встановили на рівні 22 з 70 для блоку “Право” (31%), 7 з 25 для іноземної мови, та 7 з 30 для загальної навчальної правничої компетенції.

Можна сміливо стверджувати, що рівень порогу “склав/не склав” через його наближення до порогу сліпого вгадування, а для іноземної мови взагалі нижче порогу сліпого вгадування, не забезпечив достатнє відсікання відверто слабких та непідготовлених вступників.
Поріг з права у 2017 році не подолали в середньому за денною та заочною формою 10,7% вступників, з загальної навчальної правничої компетенції – 7,3%, з іноземної мови – 4,9 %.

При цьому всі три бар’єри подолали 79,7% вступників.
Склалась ситуація, коли на правничу магістратуру може претендувати 4 з 5 кандидатів.

19.06.2019 експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила пороговий бал «склав/не склав» для тесту з англійської мови 12 балів.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з англійської мови складає 11 583 осіб, що дорівнює 12.7 % від загальної кількості учасників тестування.

У 2018 році на ЄФВВ зареєструвались 18186 осіб, з яких на тестування з’явились 15834 особи. Відсоток неявки склав 12,93% (2352 особи). У результаті не склали правниче ЗНО (не подолали порогів) майже третина тих, хто брав участь у тестуванні.

За інформацією Вадима Карандія, директора Українського центру оцінювання якості освіти, успішно подолали поріг “склав/не склав” з права – 80,4% від 15,8 тисяч учасників (а значить майже 20% його не подолали); ТЗНПК – 90,1% від 15,8 тисяч учасників; іноземні мови – 87,7% від 30,5 тисяч учасників.

Який же буде пороговий бал в магістратуру 2019 року?
Згідно з Програмою єдиного вступного іспиту результати навчання кандидатів з іноземної мови визначаються «за шкалою 100-200 балів на основі кількості балів, набраних ними за виконання завдань предметного тесту з іноземної мови».

Але водночас для таких спеціальностей як «Право», «Публічне управління та адміністрування» і «Міжнародні відносини» було визначено конкурсний бал як такий, що не може бути менше 130 балів.
Чи це означає, що поріг «склав/не склав» буде підвищено для всіх магістерських спеціальностей, для яких передбачено вступ на основі ЄВІ?
Питання залишається відкритим.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *